Climate Express in vier slogans

Climate Express is een enthousiaste en groeiende groep vrijwilligers. Politiek ongebonden streven we naar een
daadkrachtige en solidaire aanpak van het klimaatprobleem.

Coalition Climat 21

#TimesUpRiseUp

Eind dit jaar vinden in Parijs cruciale internationale klimaatonderhandelingen plaats. Ook de klimaatbeweging blaast verzamelen. Twee weken lang, van 29 november tot 13 december, overspoelen we de Franse hoofdstad om mee de politieke agenda te bepalen. Climate Express zorgt dat jij erbij kan zijn! We geven het startschot met een gigantische klimaatmars en sluiten de top af met een straf staaltje creatief verzet tijdens de Climate Games. Met de trein, de fiets en de bus organiseren we een massa-verhuizing van minstens 10.000 Belgen.

Coalition Climat 21

#SystemChangeNotClimateChange

Want er is een alternatief! Initiatieven die positief zijn voor het klimaat en de samenleving schieten dagelijks uit de grond. Onze individuele inspanningen zijn echter niet genoeg. Voor échte verandering moeten we allen aan hetzelfde zeil trekken. We hebben nood aan een maatschappelijke koerswijziging: niet winst, maar mens en milieu zijn waarden die centraal moeten komen te staan.

Coalition Climat 21

#PowertothePeople

Dat is momenteel niet het geval. De politieke wereld staat al jaren onder grote druk van lobbygroepen om vast te houden aan achterhaalde fossiele systemen. Met succes! Het gevolg: steeds meer voor steeds minder mensen. Door massaal op straat te komen, kunnen we de balans doen keren en de beslissers in een richting sturen waar wél toekomst in zit.

Coalition Climat 21

#movetheclimate

Climate Express bouwt aan een sterke klimaatbeweging die mee de koers bepaalt. De klimaattop in Parijs is hét moment om samen met gelijkgestemden van over de hele wereld je stem te laten horen. Maar de strijd voor een daadkrachtige en solidaire aanpak van het klimaatprobleem zullen we niet winnen in één dag. Ook na Parijs bouwen we verder aan een wervelende beweging. Samen zijn we de frisse wind die het fossiele systeem zal wegblazen!

In den beginne was er Warschau

November 2013. Achthonderd enthousiaste, overtuigde en geëngageerde mensen stappen in Brussel-Zuid aan boord van een speciaal ingelegde trein. Hun bestemming? De internationale klimaatonderhandelingen in Warschau.De klimaattrein was een bron van inspiratie en positieve energie. Uit die energie ontstond een trein die blijft rijden naar een sociaal-ecologische wereld. Volgende halte: Parijs!

Team

Coalition Climat 21

Kern

Het kernteam bestaat uit de voorzitter, twee vicevoorzitters en de secretaris. Deze groep ziet elkaar wekelijks en zet zich in voor het vlot functioneren van Climate Express als geheel. Zij bereiden de vergaderingen van de locomotief voor en ondersteunen de werkgroepen.

Coalition Climat 21

Campagne

Het campagneteam organiseert onder de positieve vibe van #movetheclimate verschillende acties naar aanloop van de klimaattop in Parijs.

Coalition Climat 21

Netwerk

Hoe krijgen we een zeer divers publiek mee naar Parijs? Hoe zorgen we ervoor dat er zo weinig mogelijk drempels zijn voor moeilijk bereikbare doelgroepen: kansarmen, bejaarden, gezinnen, enz. Het netwerkteam zoekt naar samenwerkingsverbanden met heel uiteenlopende organisaties.

Coalition Climat 21

Promo

Het promoteam zorgt voor zichtbaarheid van Climate Express op allerlei leuke festivals, kampen en evenementen.

Coalition Climat 21

Road to Paris

De werkgroep ‘Logistiek’ is een praktische werkgroep. Zij zoeken tot in detail uit hoe we het best 10.000 enthousiastelingen in Parijs krijgen. Ze stippelen de fietstocht uit, onderhandelen met de NMBS, zetten samenwerkingsverbanden op met lokale organisaties voor de accommodatie, eetmogelijkheden en sfeer onderweg. Niets is hen te veel!

Coalition Climat 21

Interactie

De werkgroep InterActie is een samensmelting van internationaal én samen acties voorbereiden. Ze heeft tot doel aan te voelen wat er leeft in de internationale klimaatbeweging, bruggen te bouwen tussen internationale organisaties en meer mensen te bereiken, motiveren en inspireren.

Coalition Climat 21

Atelier

Het Atelier is een werkgroep die zich bezighoudt met de mobilisatie van Franstalig België. In nauwe samenwerking met de werkgroepen communicatie, promo, campagne en netwerk, ontwikkelen ze een strategie aangepast aan de Franstalige context en willen ze aanwezig zijn op evenementen in het zuiden van België. Kortom, het Atelier is het contactpunt voor de Franstalige organisaties en individuen.

Coalition Climat 21

Sfeer & Vrijwiligers

Het organiseren van een sterke mobilisatie vereist een sterke groep. Het is het daarom belangrijk dat iemand verantwoordelijk is voor de interne dynamiek, zodat de trein blijft rijden. De sfeerbeheerders zorgen dat er voldoende teambuildingsactiviteiten plaatsgrijpen. Af en toe eens stoom afblazen en over iets anders praten dan treinen en fietstochten? Yes we can! De vrijwilligerscoördinatoren wijzen ook nieuwe vrijwilligers de weg in Climate Express.

Coalition Climat 21

Communicatie

De boodschap moet eruit, iedereen mee naar Parijs 2015! 10.000 enthousiastelingen op de been brengen, dat is het ultieme doel. Het communicatieteam staat in voor de interne en externe communicatie van Climate Express: sociale media, verslaggeving, nieuwsbrieven, website, eindredactie, pers en zoveel meer!

Coalition Climat 21

Ondersteuning