Wat valt er te beleven

Eind dit jaar vindt in Parijs een cruciale internationale klimaattop plaats. Het doel: een nieuw globaal akkoord om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen te beperken. Ook de klimaatbeweging blaast verzamelen. We geven het startschot met een gigantische klimaatmars op zondag 29 november en sluiten de top af met een straf staaltje creatief verzet tijdens het weekend van 11 tot 13 december.

Internationale klimaattop

Van 30 november tot en met 12 december 2015 vinden in Parijs de 21ste internationale klimaatonderhandelingen plaats, georganiseerd door de Verenigde Naties. De verwachtingen voor Parijs zijn hooggespannen. Het is immers de bedoeling er de opvolger van het Kyoto-protocol te ondertekenen. Het jaar 2015 is een kantelmoment. Volgens internationale wetenschappers moeten we nu in actie schieten als we een ernstige klimaatverstoring willen voorkomen. Dat maakt de klimaattop in Parijs méér dan de zoveelste conferentie: het is een cruciaal moment om de politiek wakker te schudden.

MEER HIEROVER

Kom op straat tijdens de wereldwijde klimaatmars

Op zondag 29 november, net voor de start van de onderhandelingen, overspoelen we de Parijse straten met onze eisen en alternatieven. Ook in andere steden wereldwijd worden grote manifestaties georganiseerd. Met een mars van honderdduizenden mensen zetten we de toon voor de onderhandelingen. Wij willen het hebben over waar het echt om draait: klimaat, waardig werk, gezondheid, mensenrechten, ongelijkheid, migratie en échte democratie. Meer info volgt naargelang de voorbereidingen in Parijs vorderen!

Creatief verzet tijdens de Climate Games

Het weekend van 11-13 december zakken we opnieuw af naar Parijs om de onderhandelingen af te sluiten. Het laatste woord is dit keer aan ons! Parijs wordt met de Climate Games omgetoverd in een gigantisch speelterrein, met een brede waaier aan creatief geweldloos verzet en actie. Vanuit alle hoeken van Europa stromen geëngageerde burgers de stad binnen om de kracht van de klimaatbeweging te etaleren en de agenda voor de komende jaren te bepalen. Meer info volgt naargelang de voorbereidingen in Parijs vorderen!

MEER HIEROVER

Wat willen we

Samen willen we in Parijs een duidelijke boodschap laten weerklinken aan onze beleidsmakers: we willen een daadkrachtige en solidaire aanpak van de klimaatproblematiek. We kloppen bij hen aan met zes concrete wensen. Ook na Parijs blijven we druk zetten om te zorgen dat de politici het juiste spoor kiezen. Ga je akkoord met onze voorstellen? Welkom bij Climate Express!

1

Ambitieus akkoord

We verwachten dat de Belgische equipe in Parijs een voortrekkersrol speelt opdat de klimaattop een legaal bindend akkoord met ambitieuze doelstellingen oplevert dat internationaal én sociaal rechtvaardig is. Wij stellen ons ernstige vragen bij de aanwezigheid van verschillende multinationals op de klimaattop en roepen onze verkozen leiders op om geloofwaardige partners en sponsors te kiezen voor de onderhandelingen.

2

Weg met broeikasgassen

We vragen dat de Belgische politici de handen uit de mouwen steken om de binnenlandse uitstoot van broeikasgassen te verminderen in lijn met wat volgens wetenschappers nodig is om de opwarming van de aarde tot 2°C te beperken (dus: 25-40% reductie in 2020 en 80-95% reductie in 2050, t.o.v. 1990). Dit door investeringen en projecten in eigen land en zonder gebruik van achterpoortjes zoals de aankoop van schone lucht uit het Zuiden.

3

Op naar 100% hernieuwbaar

We verwachten dat de politici verder kijken dan hun neus lang is en een visie uitstippelen voor de omschakeling naar 100% hernieuwbare energie tegen 2050. Laat fossiele brandstoffen in de grond en geef scheurtjesreactoren hun welverdiende rust, de toekomst is hernieuwbaar en begint vandaag!

4

Sociaal rechtvaardig

We hebben nood aan een maatschappelijke koerswijziging: niet winst, maar mens en milieu moeten centraal komen te staan. We vragen dat de politici inzetten op een sociaal rechtvaardige transitie met waardig werk, kwaliteitsvolle jobs en bescherming van sociale rechten.

5

Solidair met het Zuiden

De mensen in het Zuiden zijn het kwetsbaarst voor de gevolgen van de opwarming van de aarde, hoewel ze er het minst verantwoordelijk voor zijn. We roepen onze politici op om voldoende financiering te voorzien voor duurzame ontwikkeling wereldwijd én voor aanpassing aan reeds voorkomende droogtes, overstromingen, orkanen enz.

6

Power to the People

Het is hoog tijd voor een democratie die verder gaat dan om de paar jaar bolletjes kleuren. We willen een participatief beleid, voor en door mensen. Een samenleving waar iedereen mee beslist welk spoor we volgen en waar basisbehoeften zoals water, energie en mobiliteit in handen zijn van de gemeenschap. Want zon, wind, water en de stad zijn van iedereen!

Waarom met 10.000

De kracht van de massa

De geschiedenis leert ons dat een massa mensen grote, broodnodige veranderingen kan afdwingen. Daarom willen we eind november massaal de Parijse straten op. Verandering komt niet zomaar uit de lucht vallen. Ze komt er als burgers zich verenigen. Als ze hun bezorgdheid, verontwaardiging en ongenoegen uiten en eisen dat er iets verandert. In Parijs willen we samen met mensen van over heel de wereld een kleurenpalet van stemmen in de straten vormen. Met verenigde krachten eisen we de politieke moed van beslissers om oude fossiele systemen te vervangen door de hernieuwbare, frisse wind van de rechtvaardige alternatieven die al jaren op hen liggen te wachten.

MEER HIEROVER